Gerard Oude Essink (1927-2012)

Zaterdag 20 januari kregen we het droeve bericht dat Gerard Oude Essink de dag daarvoor was overleden. Een paar dagen eerder had ik hem nog bezocht wetende dat dit een van de laatste, bijzondere ontmoetingen zou zijn.
Gerard heeft veel betekend voor de parochie. Sinds 1971 was hij achtereenvolgens zanger van het koor van de Benedictuskerk, Gloria Deo (waarvan sinds 2008 ere-lid), Schola Cantorum en de Paradijsvogels. Op 31 december heeft Gerard met de Paradijsvogels voor het laatst gezongen bij een uitvaart. Daarnaast is hij nog voorzitter en daarna penningmeesterschap van het bestuur Gloria Deo en Muziek in de Bonifatius geweest. Ook was Gerard twee termijn van vier jaar penningmeester van het parochiebestuur.
  Een week voor zijn heengaan heeft hij al zijn dossiers, die ongetwijfeld tip top in orde waren, overgedragen. Kortom, als vrijwilliger had Gerard een enorme staat van dienst.
Ik herinner me nog goed hoe hij in het parochiebestuur met enige regelmaat de door hem met de hand opgestelde grafieken over de baten en lasten van de parochie presenteerde. Hij wees zijn medeleden met volle overgave erop hoe de onregelmatige, financiële hartslag van de parochie er voor stond.
Maar Gerard was meer dan een toegewijde vrijwilliger. Het was een waardevol mens. Zoals op zijn rouwkaart treffend stond: betrokken, optimistisch, sterk, zorgzaam en gelukkig. Daarnaast was hij ook dankbaar en een echte gentleman. Tot op het laatste moment wilde hij niets weten over somberheid. Hij maakte veel grapjes en was tegelijkertijd serieus. Hij vertelde me keer op keer, mede aan de hand van foto’s, hoe trots hij was op zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en vrienden. Ik heb een mooi leven gehad en daar ben ik hen zeer dankbaar voor zei hij toen we afscheid namen. Zijn uitvaart op 28 januari was eveneens
indrukwekkend. Mooie woorden werden er gesproken en de gezangen en muziek had hij zelf uitgekozen. Hoe mooier kan je nog terugkijken op het leven van iemand die er zo van genoten heeft.
Veel dank Gerard. Je was een fantastisch mens.

Paul Schott