PERSBERICHT

Rotterdam, 23 februari 2012

                                      21 parochies doen mee

                        Vastenestafette in bisdom Rotterdam

Tijdens de Veertigdagentijd (22 februari 7 april 2012) wordt in het bisdom Rotterdam een vastenestafette gehouden als voorbereiding op het Paasfeest. Telkens op een andere plek in het bisdom vasten deelnemende parochies op hun eigen manier gedurende een dag of een dagdeel. Met een programma van bezinning, informatie en doe-activiteiten vragen zij aandacht voor hun Vastenaktieproject. Zo geven zij op een eigentijdse wijze uitdrukking aan de traditionele praktijken van vasten, gebed en aalmoezen geven.

Op 22 februari hadden 21 parochies of lokale geloofsgemeenschappen zich officieel aangemeld voor de Vastenestafette. Enkele parochies zullen dat naar verwachting nog doen. Op de website van bisdom Rotterdam staat een overzicht van deelnemende parochies en hun activiteiten.

Landelijk voert de bisschoppelijke Vastenaktie campagne voor een project voor krottenwijkbewoners in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Veel parochies sluiten zich hierbij aan. Soms kiest een parochie voor een eigen, door de Vastenaktie goedgekeurd project. De Vastenestafette is op Aswoensdag (22 februari) gestart met een oecumenische sobere maaltijd en Aswoensdagviering in gemeenschapscentrum De Bron in Alphen aan den Rijn. Een aantal deelnemende parochies heeft een jongere van Dare2Go uitgenodigd, een groep die de afgelopen zomer een reis heeft gemaakt naar Ethiopië en het project van de Vastenaktie heeft bezocht.

De Vastenestafette in het bisdom Rotterdam kan worden gevolgd op het weblog http://vastenestafette.blogspot.com. Elke dag biedt het weblog een verslag en een korte bezinnende tekst over vasten. Naast de Vastenestafette zijn er in parochies tal van andere activiteiten, zoals sobere maaltijden, themavieringen, sponsorlopen, e.d.

HOME