Beheerraad

 

Wie beheert de B&B-kerk?

Of het nu gaat om een nieuwe lamp, of de thermostaat van de verwarming, een verstopte gootsteen, of een lek dak, het zijn allemaal zaken die wij in de praktijk thuis kunnen tegenkomen. Maar uiteraard spelen dergelijke besognes ook in een kerkgebouw als het onze. Zoals uw en ons huis wordt beheerd, zoals dat heet, zo ook ons kerkgebouw.

Daarom is een zogenaamde 'Beheerraad' ingesteld. Die zorgt ervoor dat het gebouw met al zijn techniek overeind blijft, maar ook dat het in voorkomende gevallen 'aan de man wordt gebracht', wordt verhuurd voor vergaderingen, feesten, concerten, en liturgische bijeenkomsten van andere kerkgenootschappen. De Beheerraad beheert niet alleen het gebouw, maar ook een door het parochiebestuur beschikbaar gesteld budget voor het onderhoud van het gebouw.

De Beheerraad onderhoudt een geregeld contact met het parochiebestuur, maar ook met alle werkgroepen die van de faciliteiten van het gebouw gebruik maken. Vier leden heeft de Beheerraad thans, v.l.n.r.: voorzitter Sjaak Hauser, lid Yvonne Sloet tot Everlo, secretaris Lex Beneken Kolmer en lid Freek de Jong.

HOME